RADtest - akredytowane laboratorium badawcze

RADtest – akredytowane laboratorium badawcze

Testy specjalistyczne sprzętu medycznego

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować o kolejnym kroku rozwoju firmy Hospital Investment Group Sp. z o.o. jakim jest utworzenie akredytowanego laboratorium badawczego „RADtest”.

Uzyskanie akredytacji PCA wiąże się ze spełnianiem przez nasze laboratorium wymagań określonych w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021, poz. 1941) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2022 poz. 2759).

Zakres wykonywanych przez nas prac obejmuje testy specjalistyczne:

Oferujemy wysoką dokładność i fachowość wykonywanych pomiarów, a także konkurencyjne ceny. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Jesteśmy laboratorium akredytowanym, co oznacza, że skutecznie przeszliśmy proces akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji. Numer naszej akredytacji to AB 1830, a jej zakres mogą Państwo sprawdzić w dokumencie poniżej:

ZAKRES AKREDYTACJI

Kontakt ws. testów specjalistycznych

Aby uzyskać szczegółowe informacje dot. oferty testów specjalistycznych, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, bądź e-mailowego z naszym kierownikiem laboratorium:

mgr inż. Hubert Zdunek