Rodzaje badań radiologicznych

Radiologia to dziedzina medycyny, która stwarza ogromne możliwości diagnostyczne. Cenią ją sobie zarówno lekarze, jak i pacjenci, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat stanu swojego zdrowia. Istnieje wiele różnych rodzajów badań, które zaliczamy w poczet radiologicznych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas wpisem.

Badania radiologiczne

Radiologia – czym jest?

Radiologia służy obrazowaniu ludzkiego ciała, dlatego też bywa niekiedy określana mianem techniki obrazowania narządów. Warto pamiętać o tym, że jest to szeroka specjalizacja – korzysta z różnych badań i skupia się na różnych narządach oraz strukturach ciała. W celach diagnostycznych wykorzystuje:

 • ultradźwięki,
 • pole magnetyczne,
 • promieniowanie rentgenowskie.

Umożliwia bezinwazyjne, szybkie i bezbolesne diagnozowanie chorób, a w wyniku tego także wdrożenie najodpowiedniejszego sposobu leczenia. Wykonywaniem badań może zajmować się lekarz lub technik radiolog, natomiast za interpretację i opis zdjęć odpowiada wyłącznie specjalista radiolog.

Wcześniej wspomnieliśmy o tym, że badania wykonywane w ramach radiologii mogą być bardzo różne. W akapicie poniżej znajdziesz charakterystyki wybranych z nich.

Poznaj badania radiologiczne

Różnego rodzaju badania radiologiczne są wykorzystywane w celu obrazowania między innymi narządów wewnętrznych, bez konieczności otwierania ciała pacjenta. Dzięki nim możliwe jest rozpoznanie, jakie schorzenia i patologie występują w ramach danego narządu, a także ocena zachodzących w nim zmian metabolicznych oraz jego funkcji. Warto pamiętać o tym, że na badania radiologiczne wymagane jest skierowanie od lekarza.

Prezentujemy listę przykładowych badań, wraz z krótkim omówieniem:

 • RTG (rentgenografia) – badanie dedykowane głównie układowi kostno-stawowemu (choć nie tylko – wykonuje się np. RTG płuc). Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie.
 • USG (ultrasonografia) – pozwala na obserwowanie wielkości i kształtu narządów w czasie rzeczywistym. Wykorzystywane także u kobiet w ciąży oraz podczas wykonywania biopsji. Wykorzystuje ultradźwięki.
 • Mammografia – badanie dedykowane kobietom, obrazujące piersi. Służy do wczesnego wykrywania nowotworów. Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie.
 • TK (tomografia komputerowa) – służy do obrazowania zarówno narządów miękkich, jak i struktur kostnych. Może być wykonywany z kontrastem lub bez niego (zależnie od zaleceń lekarza, a także kondycji pacjenta). Również wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie.
 • MRI (rezonans magnetyczny) – badanie, które pozwala na uzyskanie przekrojów narządów wewnętrznych w wielu różnych płaszczyznach, a także sprawdzenie ich stanu. Badanie wykorzystuje pole magnetyczne, a także fale radiowe.
 • Angiografia / koronarografia – to badanie tętnic wieńcowych, wykonywane u pacjentów, u których wymagana jest operacja wymiany zastawek. Pozwala na określenie stanu tętnic, żył, bypassów i komór serca, a także na zlokalizowanie ewentualnych przewężeń i niedrożności. Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie.
 • Densytometria kostna – badanie służące do oceny stanu kości oraz ich gęstości. Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, a także ultradźwięki (opiera się na tomografii komputerowej i ultrasonografii).

Praca teleradiologa w Poznaniu

Dlaczego warto postawić na badania radiologiczne?

Badania radiologiczne niosą ze sobą wiele korzyści. Są nieinwazyjne, bezbolesne i stwarzają ogromne możliwości diagnostyczne. To dlatego lekarze często zalecają ich wykonywanie u swoich pacjentów. Dzięki badaniom radiologicznym możliwe jest:

 • postawienie dokładnej, poprawnej diagnozy;
 • obserwowanie struktur ciała pacjenta (niekiedy w czasie rzeczywistym) bez konieczności otwierania go;
 • diagnozowanie pacjenta bez narażania go na niepotrzebny ból;
 • szybkie uzyskanie wyników.

Ważna rola radiologa

Aby możliwe było przedstawienie prawidłowej diagnozy, a także podjęcie odpowiedniego leczenia niezbędne jest zinterpretowanie oraz opisanie obrazów uzyskanych podczas badań radiologicznych. Każdorazowo powinien się tym zajmować specjalista – radiolog lub teleradiolog. To on będzie w stanie ocenić obrazy i zobaczyć wszelkie nieprawidłowości, czy patologie. Dzięki swojej rozległej wiedzy, a także doświadczeniu przeprowadzi analizę widocznych zmian, zmierzy je, a także wskaże możliwe rozwiązania i dalsze sposoby leczenia.