Radiologia – szczegóły o dziedzinie medycyny

Pod pojęciem radiologia kryje się zarówno dziedzina medycyny, jak i specjalizacja, którą mogą wybrać lekarze. Ma ona ogromne znaczenie, ponieważ pozwala na bezpieczne, bezinwazyjne obrazowanie ciała człowieka, w tym także jego wewnętrznych struktur. Obecnie uznaje się ją za najbardziej podstawową formę diagnozowania. Do uzyskiwania obrazów wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie, pole magnetyczne, a także ultradźwięki. Dużą popularnością w XXI wieku cieszy się także teleradiologia, która niesie wiele korzyści zarówno dla lekarzy, placówek medycznych, jak i samych pacjentów. Lekarz radiolog weryfikuje obraz DICOM

Historia radiologii – jak to się zaczęło?

Patrząc na opis badania rezonansem magnetycznym lub tomografem komputerowym mogłoby się wydawać, że to nowoczesne technologie, które towarzyszą ludzkości dopiero od niedawna. To jednak bardzo mylne założenie, ponieważ początków radiologii należy upatrywać już pod koniec XIX wieku. Wszystko zawdzięczamy wynalazkowi fizyka, Wilhelma Röntgena, który to odkrył promieniowanie, nazwane później od jego nazwiska. Już dwa lata po tym odkryciu, w 1897 roku zaczęto używać promieni rentgena (promieni X) do diagnozowania złamań kości oraz chorób płuc. Obecnie, o czym wspomnieliśmy już we wstępie, w ramach radiologii korzystamy nie tylko z tego promieniowania, ale także z pola magnetycznego i ultradźwięków.

Obrazowanie – nieocenione w diagnostyce wielu chorób

Obrazowanie wykonywane w ramach badań radiologicznych ma za zadanie uwidocznienie wszelkich zmian, anomalii i nieprawidłowości w organizmie pacjenta. Wykonuje się je w celu:
  • wizualizacji – czy można zaobserwować zmiany;
  • analizy ilościowej – pozwalają zmierzyć organy lub różnego rodzaju patologie;
  • lokalizacji – dzięki niej możliwe jest dokładne zlokalizowanie umiejscowienia zmian oraz najlepszej drogi dostępu do nich;
  • badań przesiewowych.
Za wykonanie oraz interpretację wyników badań odpowiada specjalista radiolog. To właśnie ten lekarz przygotuje opis zdjęć z tomografu komputerowego, USG, mammografii itp. Do jego zadań należy także postawienie diagnozy.

Przykłady badań radiologicznych

Do badań powszechnie wykorzystywanych we współczesnej diagnostyce zaliczamy:
  • RTG – wykorzystuje promieniowanie rentgena, przeznaczone głównie do obrazowania kości, a także płuc;
  • CT – tomografia komputerowa, także wykorzystuje promienie X, pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazów struktur organizmu;
  • USG – wykorzystuje fale ultradźwiękowe, stosowane wyłącznie do obrazowania tkanek miękkich, zawierających dużo wody;
  • angiografia – wykorzystuje promieniowanie rentgena, służy do obrazowania naczyń krwionośnych;
  • mammografia – także korzysta z promieni X, wykonuje się ją do obrazowania kobiecych piersi;
  • MRI – rezonans magnetyczny, wykorzystuje pole magnetyczne, pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazów organów i struktur organizmu, w tym także ich przekrojów.
Zdjęcie rentgenowskie - złamany obojczyk

Teleradiologia – świetne rozwiązanie

Jak już wspominaliśmy, opisywanie zdjęć rentgenowskich i innych obrazów z badań radiologicznych powinno być zawsze wykonywane przez specjalistę. Faktem jest jednak, że coraz mniej osób decyduje się na specjalizację w radiologii. Rozwiązaniem problemu braku dostępu do wykwalifikowanych specjalistów jest teleradiologia. Pozwala ona na kontakt z wysokiej klasy radiologami, którzy wykonają opis obrazu przesłanego z dowolnego miejsca w Polsce lub na świecie. Dzięki temu nawet niewielkie placówki medyczne mogą sobie pozwolić na świadczenie pacjentom usług na najwyższym poziomie.